SEO-analys med
implementering

Efter mer än 15 år i SEO-branschen, varav åtta i klassisk konsultroll, har jag goda förutsättningar att kunna bidra med konkreta råd inom mina fokusområden, innehåll och sökoptimering.

Du kan förvänta dig helt transparent metodik och utförliga, skräddarsydda rapporter som realistiskt kan omsättas i handling och återanvändas i verksamheten.

Dessutom får du hjälp med implementering, produktion eller kravställning efter behov.

Identifiera faktorerna som påverkar din synlighet och konkurrenskraft.

Nuläge, önskat läge – och vägen dit

Exempel på innehåll i en SEO-analys

Nuvarande position och konkurrensanalys

ON-PAGE OCH OFF-PAGE-STATUS JÄMFÖRT MED KONKURRENTERNA

Att utvärdera hur din webbplats presterar idag jämfört med konkurrenterna är ett grundläggande första steg. Här ingår att titta närmare på alla relevanta SEO-parametrar såsom relativ domänstyrka, länkprofil och befintliga sökbegrepp. Struktur, befintligt innehåll och prestanda är andra viktiga faktorer.


Identifiera quick-wins

KORTSIKTIGA TRAFIKANSKAFFNINGSMÖJLIGHETER

Generellt sett är SEO ett långsiktigt arbete, men påfallande ofta går det att identifiera hinder och möjligheter som kan ge resultat jämförelsevis snabbt. Det kan handla om tekniska faktorer såsom redirects, brutna länkar eller prestanda. Misstag relaterade till webbplatsmigrering är en vanlig orsak till problem. Gemensamt för sådana åtgärder är att de är enkla men kan ha stor effekt. 


Sökordsanalys och planering

PLANERA FÖR REALISTISKA MÖJLIGHETER

Vilka sökbegrepp borde du synas på? Och minst lika viktigt: var har du realistiska möjligheter att plocka positioner givet din bransch och situation? Att lägga sökordspussel baserat på volymdata och en idealiserad målbild är en sak – att välja rätt pusselbitar är en annan. Här har faktorer som konkurrenssituation och användarbeteenden stor inverkan på slutresultatet.


Implementering och kunskapsöverföring

VAD DU BEHÖVER FÖR ATT LYCKAS PÅ LÅNG SIKT

Oavsett hur den långsiktiga planen ser ut måste det finnas möjlighet att omsätta den i konkret handling. I vissa fall krävs kanske utveckling, i andra innehållsproduktion (med eller utan AI-assistans). Naturligtvis behöver du också rätt kunskap och verktyg för att jobba insikts- och datadrivet med trafikanskaffning på egen hand. 

KONTAKT

Hör av dig för en förutsättningslös diskussion.

Alla företag har som bekant inte samma behov och förutsättningar. Välkommen att mejla eller ringa för att diskutera vad just ditt företag behöver hjälp med. Kontaktuppgifterna finns i sidfoten. Om du hellre blir kontaktad går det utmärkt att använda formuläret.