Integritetspolicy


Webbplatsen fulltextmedia.se drivs av Fulltext Media AB (559014-3524). I det här policydokumentet kan du läsa om hur dina personliga data hanteras.

Liksom de flesta andra webbplatser använder även denna kallade kakor (cookies) för grundläggande funktionalitet, statistik och i övrigt säkerställa att tjänster fungerar som avsett. Genom att du i samband med ditt första besök på webbplatsen lämnar samtycke till att kakor används i enlighet med villkoren i denna policy, accepterar du också att vi använder kakor vid alla påföljande besök på webbplatsen.

Insamling av personlig information

När du besöker fulltextmedia.se kan följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information som du anger i kontaktformulär eller när du registrerar dig för nyhetsbrev, exempelvis e-postadress, namn, adress och telefonnummer.
 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, operativsystem och webbläsare.
 • Information i alla övriga former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller formulär, inklusive innehåll och metadata.
 • Information om hur du använder webbplatsen, inklusive sidvisningar och navigeringsvägar, eventuell refererande sida och besökets längd.
 • Information som skapas i samband med att du använder vår hemsida, såsom när, hur och under vilka omständigheter du använder den.
 • Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du först inhämta den personens samtycke till att denna information behandlas i enlighet med denna policy.

Så används din personliga information

Den personliga information som skickas via den här webbplatsen kan komma att användas för att:

 • anpassa webbplatsen för dig.
  administrera webbplatsen och företagets verksamhet.
 • skicka nyhetsbrev med kommersiella meddelanden till dig via e-post (du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbreven genom att klicka på "avsluta prenumeration" eller motsvarande länk eller).
 • dela anonymiserad statistisk information med tredje part.
  skicka e-postmeddelanden som du särskilt efterfrågat.
 • bekräfta ditt samtycke till vår hemsidas användarvillkor.
 • leverera tjänster eller varor som är köpta via vår hemsida.
 • möjliggöra för dig att använda tjänster på webbplatsen.
  skicka fakturor, betalningspåminnelser eller ta emot dina betalningar om ett affärsförhållande föreligger.
 • svara på frågor eller klagomål från dig rörande vår hemsida och våra tjänster.
 • förebygga bedrägerier och garantera säkerheten på vår hemsida.

Din personliga information delas aldrig med tredje part i marknadsföringssyfte om du inte gett ditt uttryckliga medgivande till det.

Utlämning av din personliga information

När det är rimligt eller nödvändigt för de syften som anges i denna policy kan vi dela din personliga information med någon av våra ombud, leverantörer inklusive underleverantörer, anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, rådgivare, eller ombud.

Genom att acceptera dessa villkor ger du oss rätt att dela din personliga information mellan Fulltext Media AB (559014–3524) och med detta bolag associerade dotterbolag eller holdingbolag.

Vi kan också lämna ut din personliga information:

 • när vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • i samband med domstolsförfaranden.
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.
 • till eventuell köpare av företag och/eller tillgångar som vi är i en process att sälja eller överväger att sälja.

Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part i andra syften än de som anges i denna policy.

Lagring av personlig information

Här beskrivs vår policy och förfaranden gällande datalagring. Dessa är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. Den personliga information vi behandlar för något syfte kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det aktuella syftet.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt kommer vi att behålla fysiska eller elektroniska dokument som innehåller personuppgifter för att:

 • vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • vi tror att handlingarna kan vara relevanta för domstolsförfaranden.
 • upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Internationell dataöverföring

Den personliga information som vi samlar in kan lagras och behandlas i, eller överföras mellan, länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy. Detta kan inkludera länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Din personliga informations säkerhet

Vi tar alla rimliga steg för att skydda din personliga information från förlust, missbruk eller förändring, vilket inkluderar såväl tekniska som organisatoriska försiktighetsåtgärder.

All personlig information som du delar med oss lagras på servrar skyddade av lösenord, brandväggar och kryptering i den utsträckning det är rimligt och möjligt.

Genom att acceptera dessa villkor medger du dock att säkerheten vid informationsöverföring via Internet aldrig kan garanteras fullt ut och att vi kan hållas ansvariga för omständigheter utom vår kontroll.

Ändringar av villkoren

Denna policy uppdateras när så är nödvändigt för att följa den tekniska och juridiska utvecklingen. Du bör därför återvända till denna sida med jämna mellanrum och notera eventuella ändringar. När ändringar sker kan vi komma att informera dig via e-post.

Hemsidor från tredje part

Vår hemsida innehåller länkar till och information om hemsidor som ägs och administreras av tredje part. Då vi saknar kontroll över dessa frånsäger vi oss allt ansvar gällande sekretesspolicyer och praxis för dessa webbplatser.

Uppdatering av information

Om din personliga information behöver uppdateras eller korrigeras ber vi dig vänligen att meddela oss om detta.

Dina rättigheter

Du har rätt att efterfråga all personlig information vi har om dig. För att säkert kunna tillhandahålla sådan information behöver vi kräva bevis på din identitet, såsom ett foto av ditt pass eller motsvarande. Vi undanhåller den personliga information som du begärt endast då detta krävs av oss enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte använda din personliga information i marknadsföringssyfte.

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder så kallade kakor, eller cookies. En kaka är en fil som innehåller en sträng med bokstäver och siffror (en identifierare) som skickas mellan en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren.

Varje gång webbläsaren begär en sida från servern skickas identifieraren tillbaka information till servern. Kakor kan antingen vara beständiga eller vara under en session, alltså tillfälligt.

En beständig kaka lagras av webbläsaren och förblir giltig till ett angivet utgångsdatum om den inte dessförinnan raderas av användaren. En sessionskaka går däremot ut i slutet av användarsessionen, när webbläsarprogrammet avslutas.

Kakor innehåller normalt sett inte information som identifierar dig som användare, men informationen i kakorna kan knyta an till personlig information som vi lagrar om dig. Vår webbplats använder både beständiga kakor och sessionskakor.

De kakor vi använder på vår hemsida och syftena med att använda dem är:

 • Statistik och annonsering – vi använder dessa kakor på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan. Kakorna spårar användare när de använder hemsidan och möjliggör insamling av statistik i syfte att analysera användningen av hemsidan och förbättra hemsidans användbarhet, samt för att optimera annonsering via tredje part.

Du kan i de allra flesta fall välja att inte acceptera kakor genom att ändra inställningarna i den webbläsare du använder. Då dessa uppdateras kontinuerligt ber vi dig vänligen att konsultera din webbläsares dokumentation för att ta reda på hur du blockerar kakor. Notera att detta begränsar många sidors användbarhet och att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på webbplatsen om du väjer att blockera kakor.