INNEHÅLLSPRODUKTION

Innehåll
som engagerar
och konverterar

Effektivt och användarvänligt innehåll är hörnstenen i all webbnärvaro. Utöver att träffa rätt i målgruppen är det viktigt att det också skräddarsys baserat på trafikkälla och destination. 

Jag har jobbat med de flesta typer av onlinetext genom åren – från omfattande, sökoptimerade guider till annonscopy med tillhörande landningssidor. 

Du kan också få hjälp med AI-assisterad volymproduktion av exempelvis produktbeskrivningar i kombination med anpassningar och kvalitetssäkring.

 

Några tidigare engagemang

Artiklar och guider

INNEHÅLL SOM GENERERAR TRAFIK OCH ENGAGERAR

Om organisk söktrafik är (eller borde vara) en viktig källa till leads eller försäljning för dig är innehållet helt centralt. 

Noggrant genomarbetade sektioner eller hubbar – gärna i form av evergreens, som kan attrahera trafik i många år framöver – är en nyckelkomponent i en långsiktigt framgångsrik innehållsstrategi.

E-handelscopy

PRODUKT- OCH KATEGORITEXTER FÖR SÖKMOTORER OCH ANVÄNDARE

Produkt- och kategoritexter går ofta under namnet "SEO-text" och ses som ett nödvändigt ont. Och det är helt riktigt att unika, beskrivande texter är helt nödvändiga för att Google ska ranka sidorna, men de kan också påverka dina CPC-kostnader.

Däremot behöver de också gå hem hos användaren och driva konvertering.

AI-assisterad text

GENERERING OCH BEARBETNING AV AI-INNEHÅLL

ChatGPT och motsvarande modeller kan generera text som är välskriven, utförlig och inte sällan helt felaktig.

Det betyder inte att man bör undvika generativ AI i sin innehållsproduktion – tvärtom kan det öka produktiviteten väsentligt förutsatt att du tar höjd för nödvändiga justeringar.

Nyhetsbrev

KOMMUNIKATION, FÖRSÄLJNING OCH MARKETING AUTOMATION

Mejlkommunikation är och förblir en av de absolut viktigaste försäljningskanalerna för många verksamheter.

Tydliga och koncisa budskap kan vara till stor hjälp för att maximera avkastningen på utskicken. 

Landningssidor

GENERERA LEADS ELLER SÄLJ PRODUKTER MED EFFEKTIVA LANDNINGAR

Begreppet landningssidor syftar oftast till enskilda sidor eller mikrosajter där fokus ligger på konvertering. Gemensamma nämnare är effektiv copy och ändamålsenliga kontaktvägar. 

Innehållet anpassas helt efter målgrupp och trafikkälla.

Journalistiskt arbete

TESTER, REPORTAGE, NYHETSFÖRMEDLING

Vid sidan av marknadsföring har jag genom åren jobbat en hel del med tester av främst dator- och elektronikprodukter, men också med reportage för publicering online eller i tryck. 

Hem/landningssidor

ENKLARE WEBBPLATSER MED FOKUS PÅ SEO OCH PRESTANDA 

Behöver du en funktionell, snabb och enkel sajt med alla komponenter på plats för att synas och generera leads? I de flesta fall är WordPress på egen server den mest kostnadseffektiva lösningen. 

KONTAKT

Hör av dig för offert.

Välkommen att mejla eller ringa för en förutsättningslös diskussion. Kontaktuppgifterna finns i sidfoten. Om du hellre blir kontaktad går det utmärkt att istället använda formuläret.